Technické údaje o kotlích

Součástí kotle je regulátor v českém jazyce. Do kotlů jsou montovány ocelo-litinové hořáky vlastní výroby. Jejich popis si můžete prohlédnout na palnikbatory.pl/cz/

Na hořáky je poskytována záruka 3 roky

  • hořák je ocelo-litinový a je konstruován na principu spodního přikládání paliva (retortový) a samotné spalování v něm připomíná hoření v kovářské výhni.
    do hořáku je vháněn vzduch, jehož množství je regulovatelné pomocí řídící jednotky, stejně jako množství paliva
  • vyhořelé palivo – popel a struska – přepadávají přes okraje roštu do popelníku pod hořákem
  • hořák se v automatickém provozu zapíná a vypíná podle požadované teploty topné vody (nastavitelná kotlovým termostatem) nebo podle potřeby tepla v referenční místnosti (externím regulátorem – např. prostorovým termostatem Pilot – R)

Ke stažení

Záruční list – ovládací panel PILOT R

Uživatelský návod regulátoru pro kotle se šnekovým nebo pístovým podavačem

Uživatelský návod regulátoru pro kotle se šnekovým nebo pístovým podavačem – IRYD RTZ

Instalační návod regulátoru pro kotle se šnekovým nebo pístovým podavačem – IRYD RTZ

Záruční podmínky

Termostat pokojový – PILOT R a PILOT G RF

S kotly Mocek

budete topit levněji

Z vlastní zkušenosti volíme

kvalitu a jistotu. Co vy?

Postaráme se vám také o

pravidelný servis a revize